Facebook Twitter
awardgain.com

Giày Chạy đúng Cho Bàn Chân Trung Bình

Đăng trên Tháng Sáu 23, 2022 bởi Rod Friberg

Do đó, có rất nhiều lựa chọn do đó nhiều biến thể trong giày, loại và nhu cầu mà đôi khi nó trở nên hài hước khi suy nghĩ "Tôi chỉ cần một đôi giày chạy bộ trung bình". Làm thế nào có thể biết những gì có thể là giày chạy đúng bất cứ khi nào có rất nhiều cân nhắc?

Vâng, đây là một hoặc hai điều để xác minh cho những người có một loại bàn chân tiêu chuẩn. Arch của bạn rất có thể là chiều cao trung bình, về cơ bản có nghĩa là bất cứ khi nào bàn chân của bạn bị ướt, bản in chân nhưng trông rộng ở đỉnh, hẹp ở trung tâm, thay vì khá rộng vì phần trên nhưng lớn hơn là phần trung tâm của bạn. Khi bạn đi bộ, bước của bạn lăn từ sự chữa lành về phía trước, trọng lượng hơi đến bên ngoài, hoặc lên phía trung gian của bàn chân.

Nếu những gì vừa được đề cập có thể là bàn chân của bạn, hãy kiểm tra các đặc điểm và thiết kế này khi mua giày chạy bộ của bạn. Tìm kiếm các từ như 'Hỗ trợ giữa giữa tốt' hoặc hỗ trợ trung bình, bình thường hoặc trung bình trong thực tế duy nhất. Bạn sẽ cần một loại phạm vi trung bình trong suốt hỗ trợ. Nhẹ thực sự là một sở thích chung gần đây, với nhiều loại 'vải thoáng khí' và da. Bạn có thể muốn xem xét việc mua tất mới và giữ chúng giới hạn trong đôi giày chạy bộ của bạn. Nó luôn cung cấp một chiếc xe đạp nhỏ tốt đẹp.